Målsætninger

I klynge F har vi formuleret en fælles pædagogisk målsætning, som uddybes på klyngens website.