Sådan bor vi

Langhuset har fantastiske fysiske rammer: eksempelvis tre legepladszoner, hvoraf vuggestuens legeplads kan afskærmes, således at tempo og fordybelse kan ske på de yngste børns præmisser, samt et motorikrum i kælderen.